Angielskie przysłówki częstotliwości ćwiczenia 4

Uszereguj podane poniżej wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim. Kliknij w wyrazy w kolejności występowania w zdaniu.
Twoja wyszukiwarka