Angielskie wyrażenia i zwroty ćwiczenia 1

Dopasuj następujce zwroty i wyrażenia aby utworzyć odpowiednie kolokacje w języku angielskim.
a secondary
a video
a ski
a get
a crowded
Twoja wyszukiwarka