Angielskie wyrażenia i zwroty ćwiczenia 2

Dopasuj następujce zwroty i wyrażenia aby utworzyć odpowiednie kolokacje w języku angielskim.
a swimming
modern computer
a documentary
cable
a hotel
Twoja wyszukiwarka