Distance learning

Distance Learning jest nowatorską formą nauki języka angielskiego wykorzystującą ogólnie dostępne narzędzia internetowe. Adresowana jest ona do osób pragnących uczyć się języka angielskiego w trybie indywidualnym i których charakter pracy nie pozwala na regularne uczestniczenie w zajęciach tradycyjnych. Uczniami, korzystającymi z tej formy nauki, są przeważnie osoby dużo podróżujące służbowo i to nie tylko na terenie naszego kraju, ale również zagranicą. Jak dotychczas uczniem najdalej oddalonym od siedziby naszej szkoły jest osoba, która regularnie odbywa zajęcia będąc w Belgii.

Należy zaznaczyć, że Distance Learning nie stanowi podstawowej formy nauki języka angielskiego, lecz stanowi jej doskonałe uzupełnienie. Zajęcia odbywają się w formie prezentacji multimedialnej i pozwalają uczniowi na aktywne uczestniczenie w zajęciach. Dają one możliwość komunikacji zarówno słownej jak również pisemnej w czasie rzeczywistym, co pozwala na prowadzenie w pełni wartościowych zajęć.

Ćwiczenia wykorzystywane w czasie zajęć Distance Learning znajdują się również na naszej platformie e-learningowej, która pozwala na samodzielne utrwalanie przerabionego materiału w czasie zajęć. Platforma e-learningowa naszej szkoły daje możliwość powtarzania omawianego materiały w formie różnych ćwiczeń. Nie są to wyłącznie ćwiczenia gramatyczne, lecz również prezentacje i filmy tematycznie związane z zagadnieniami przerabianymi w czasie zajęć.

Zalety Distance Learning:

  • możliwość uczenia się w dowolnym miejscu
  • najbardziej dogodne godziny zajęć
  • duża oszczędność czasu
  • zajęcia prowadzone w formie prezentacji multimedialnej
  • możliwość wykonywania ćwiczeń w czasie rzeczywistym pod kierunkiem nauczyciela
  • indywidualny charakter zajęć
  • różnorodność ćwiczeń
  • dostęp do platformy e-learningowej
  • idealny sposób doskonalenia komunikacji telefonicznej