Meeting 02

Angielskie dni tygodnia - ćwiczenie 1. Dopasuje polskie dni tygodnia z angielskimi nazwami.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela