Meeting 02

Gramatyka: wyrazy pytające. Wybierz właściwe wyrazy pytające stosowane w języku angielskim, aby uzupełnić następujęce zdania.
1. are you from?
2. is your name?
3. is London?
4. are they from?
5. are these cities?
6. are capital cities?
7. Hi. are you?
8. is his name?
9. is he from?
10. are their name?