Meeting 02

Pisownia narodowości w języku angielskim. Napisz narodowości odpowiadające podanym nazwom państw.
CountryNationality
Australia
Britain
China
France
Italy
Japan
Korea
Poland
Russia
Spain
the USA
Turkey

Twoja wyszukiwarka