Pisownia angielskich wyrazów rodzaju męskiego i żeńskiego

 • MAN
 • actor
 • bridegroom
 • gentleman
 • headmaster
 • landlord
 • sir
 • steward
 • waiter
 • son
 • uncle
 • nephew
 • WOMAN
 • actress
 • bride
 • lady
 • headmistress
 • landlady
 • madam
 • stewardess
 • waitress
 • daughter
 • aunt
 • niece


Twoja wyszukiwarka