Liczba mnoga angielskich rzeczowników odpowiedzi

 • Liczba pojedyncza
 • diary
 • box
 • key
 • match
 • dictionary
 • house
 • address
 • child
 • wife
 • life
 • Liczba mnoga
 • diaries
 • boxes
 • keys
 • matches
 • dictionaries
 • houses
 • addresses
 • children
 • wives
 • lives


Twoja wyszukiwarka