Podawanie czasu w angielskim

Dopasuj następujące godziny w języku angielskim.
five to ten
a quarter past seven
half past nine
twenty to nine
twenty past eight
a quarter to eight
five past twelve
a quarter to three
ten past three
five to three