Liczby porządkowe po angielsku

 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
 • 4th
 • 5th
 • 6th
 • 7th
 • 8th
 • 9th
 • 10th
 • 11th
 • 12th
 • 13th
 • 14th
 • 15th
 • 16th
 • 17th
 • 18th
 • 19th
 • 20th
 • 21st
 • 22nd
 • 23rd
 • 24th
 • 25th
 • 26th
 • 27th
 • 28th
 • 29th
 • 30th
 • the first
 • the second
 • the third
 • the fourth
 • the fifth
 • the sixth
 • the seventh
 • the eighth
 • the ninth
 • the tenth
 • the eleventh
 • the twelfth
 • the thirteenth
 • the fourteenth
 • the fifteenth
 • the sixteenth
 • the seventeenth
 • the eighteenth
 • the nineteenth
 • the twentieth
 • the twenty-first
 • the twenty-second
 • the twenty-third
 • the twenty-fourth
 • the twenty-fifth
 • the twenty-sixth
 • the twenty-seventh
 • the twenty-eighth
 • the twenty-ninth
 • the thirtieth
 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
 • jedenasty
 • dwunasty
 • trzynasty
 • czternasty
 • piętnasty
 • szesnasty
 • siedemnasty
 • osiemnasty
 • dziewiętnasty
 • dwudziesty
 • dwudziesty pierwszy
 • dwudziesty drugi
 • dwudziesty trzeci
 • dwudziesty czwarty
 • dwudziesty piąty
 • dwudziesty szósty
 • dwudziesty siódmy
 • dwudziesty ósmy
 • dwudziesty dziewiąty
 • trzydziesty
Twoja wyszukiwarka