Opinie i poglądy po angielsku

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • aprobata
 • dezaprobata
 • intencja
 • interpretacja
 • konkluzja
 • krytyka
 • nieporozumienie
 • ocena
 • oczekiwanie
 • opinia
 • oponent
 • osąd
 • podejrzenie
 • porozumienie
 • postawa
 • pragnienie
 • przeczucie
 • przekonanie
 • przypuszczenie
 • przywiązanie
 • punkt widzenia
 • refleksja
 • skłonność do
 • stanowisko
 • stronnik/poplecznik
 • uczucie/poczucie
 • uprzedzenie
 • uwielbienie
 • wątpliwość
 • wiara/pogląd
 • wniosek
 • wrażenie
 • .
 • Przymiotniki
 • bezstronny/bez uprzedzeń
 • korzystny dla
 • łatwowierny/naiwny
 • możliwy do przyjęcia
 • naciągnięty (np. pomysł)
 • naiwny
 • nie do przyjęcia
 • niechętny
 • niezadowolony z
 • obojętny na
 • oburzony na
 • ograniczony
 • pewny
 • podejrzliwy
 • przeciwstawny do
 • przekonany
 • szczery/otwarty
 • w przeciwieństwie do
 • wątpliwy
 • wiarygodny
 • wrogo ustosunkowany wobec
 • zadowolony z
 • zatroskany
 • zgodny
 • zobowiązany względem (kogoś)
 • życzliwie nastawiony do
 • .
 • Czasowniki
 • akceptować
 • aprobować
 • być tego samego zdania
 • być zdania
 • czuć/odczuwać
 • dezaprobować
 • dowodzić
 • mieć mocne przekonanie
 • nie móc się zdecydować
 • nie zgadzać się
 • odnosić wrażenie
 • podejrzewać
 • popierać
 • protestować
 • przedstawić opinię/pogląd
 • przyznać
 • rozpowszechnić pogląd/opinię
 • sądzić/myśleć
 • sprzeciwić się komuś
 • trafić do przekonania
 • trzymać się swojego zdania
 • utrzymywać/twierdzić
 • uważać (że)
 • wątpić
 • wierzyć
 • wspierać kogoś
 • wygłosić opinię/pogląd
 • wypowiedzieć swoje zdanie
 • wyrazić opinię/pogląd
 • zająć stanowisko w sprawie...
 • zapewniać
 • zaprzeczać
 • zaprzeczać
 • zdecydować się
 • zgadzać się
 • zgadzać się z
 • zmienić zdanie
 • .
 • Wyrażenia
 • co sądzisz o ...
 • czuję, że
 • jak ja to widzę
 • jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie
 • jakie jest twoje zdanie o...
 • jeśli chodzi o moje zdanie
 • jeśli o mnie chodzi
 • jestem całkowicie za ...
 • jestem przeciw
 • jestem za ...
 • moim zdaniem
 • moje zdanie jest następujące
 • mówić prosto z mostu
 • nazywać rzeczy po imieniu
 • nie mieć nic przeciw
 • nie mogę się w pełni zgodzić z...
 • nie opowiadam się za
 • opowiadam się za ...
 • owijać kłębek w bawełnę
 • sprzeciwiam się czemuś
 • szczerze mówiąc...
 • uczciwie mówiąc
 • według
 • wydaje się mi
 • żeby być całkiem szczerym
 • Angielskie znaczenie
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka