Opinie i poglądy po angielsku

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • aprobata
 • dezaprobata
 • intencja
 • interpretacja
 • konkluzja
 • krytyka
 • nieporozumienie
 • ocena
 • oczekiwanie
 • opinia
 • oponent
 • osąd
 • podejrzenie
 • porozumienie
 • postawa
 • pragnienie
 • przeczucie
 • przekonanie
 • przypuszczenie
 • przywiązanie
 • punkt widzenia
 • refleksja
 • skłonność do
 • stanowisko
 • stronnik/poplecznik
 • uczucie/poczucie
 • uprzedzenie
 • uwielbienie
 • wątpliwość
 • wiara/pogląd
 • wniosek
 • wrażenie
 • .
 • Przymiotniki
 • bezstronny/bez uprzedzeń
 • korzystny dla
 • łatwowierny/naiwny
 • możliwy do przyjęcia
 • naciągnięty (np. pomysł)
 • naiwny
 • nie do przyjęcia
 • niechętny
 • niezadowolony z
 • obojętny na
 • oburzony na
 • ograniczony
 • pewny
 • podejrzliwy
 • przeciwstawny do
 • przekonany
 • szczery/otwarty
 • w przeciwieństwie do
 • wątpliwy
 • wiarygodny
 • wrogo ustosunkowany wobec
 • zadowolony z
 • zatroskany
 • zgodny
 • zobowiązany względem (kogoś)
 • życzliwie nastawiony do
 • .
 • Czasowniki
 • akceptować
 • aprobować
 • być tego samego zdania
 • być zdania
 • czuć/odczuwać
 • dezaprobować
 • dowodzić
 • mieć mocne przekonanie
 • nie móc się zdecydować
 • nie zgadzać się
 • odnosić wrażenie
 • podejrzewać
 • popierać
 • protestować
 • przedstawić opinię/pogląd
 • przyznać
 • rozpowszechnić pogląd/opinię
 • sądzić/myśleć
 • sprzeciwić się komuś
 • trafić do przekonania
 • trzymać się swojego zdania
 • utrzymywać/twierdzić
 • uważać (że)
 • wątpić
 • wierzyć
 • wspierać kogoś
 • wygłosić opinię/pogląd
 • wypowiedzieć swoje zdanie
 • wyrazić opinię/pogląd
 • zająć stanowisko w sprawie...
 • zapewniać
 • zaprzeczać
 • zaprzeczać
 • zdecydować się
 • zgadzać się
 • zgadzać się z
 • zmienić zdanie
 • .
 • Wyrażenia
 • co sądzisz o ...
 • czuję, że
 • jak ja to widzę
 • jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie
 • jakie jest twoje zdanie o...
 • jeśli chodzi o moje zdanie
 • jeśli o mnie chodzi
 • jestem całkowicie za ...
 • jestem przeciw
 • jestem za ...
 • moim zdaniem
 • moje zdanie jest następujące
 • mówić prosto z mostu
 • nazywać rzeczy po imieniu
 • nie mieć nic przeciw
 • nie mogę się w pełni zgodzić z...
 • nie opowiadam się za
 • opowiadam się za ...
 • owijać kłębek w bawełnę
 • sprzeciwiam się czemuś
 • szczerze mówiąc...
 • uczciwie mówiąc
 • według
 • wydaje się mi
 • żeby być całkiem szczerym
 • Angielskie znaczenie
 • approval
 • disapproval
 • intention
 • interpretation
 • conclusion
 • criticism
 • disagreement
 • evaluation; estimation; assessment
 • anticipation
 • opinion
 • opponent
 • judgement
 • suspicion
 • agreement
 • attitude
 • desire
 • intuition; hunch
 • conviction
 • supposition
 • attachment
 • point of view; viewpoint
 • afterthought
 • bias towards sth
 • position; standpoint
 • supporter
 • feeling
 • prejudice; bias against sth
 • adoration
 • doubt
 • belief
 • inference; conclusion
 • impression
 • .
 • powrót do początku
 • open-minded
 • favourable to
 • gullible
 • acceptable
 • farfetched (idea)
 • naive
 • unacceptable
 • unwilling
 • unsatisfied with; displeased with
 • indifferent to
 • indignant with/about
 • narrow-minded
 • certain; sure
 • suspicious of/about
 • averse to
 • convinced
 • outspoken
 • contrary to
 • doubtful
 • credible
 • hostile to
 • pleased with; satisfied with
 • concerned about
 • agreeable
 • indebted to
 • sympathetic towards
 • .
 • powrót do początku
 • to accept
 • to approve
 • to be of the same mind
 • to be of the opinion
 • to feel
 • to disapprove
 • to argue
 • to feel strongly about
 • to be in two minds about/on sth
 • to disagree
 • to be under the impression
 • to suspect
 • to support
 • to protest
 • to state an opinion/a view
 • to admit
 • to air an opinion/a view
 • to think
 • to take sb up on sth
 • to make a point
 • to stand one's ground
 • to maintain
 • to consider; to regard
 • to doubt
 • to believe
 • to back sb up
 • to voice an opinion/ a view
 • to speak one's mind
 • to express an opinion/a view
 • to take a stand on ...
 • to assert
 • to contradict
 • to deny
 • to make up one's mind
 • to agree
 • to go along with
 • to change one's mind
 • .
 • powrót do początku
 • What do you think about... ?
 • my feeling is that...
 • As I see it...
 • Where do you stand on this matter?
 • what's your opinion about...?
 • If you want my opinion...
 • As far as I'm concerned...; If you ask me
 • I'm all for...
 • I'm against
 • I'm for...; I'm pro ...
 • In my opinion ...
 • My view is that...
 • not to mince words
 • to call a spade a spade
 • to have nothing against...
 • I can't quite agree with ...
 • I'm not in favour of
 • I'm in favour of...
 • to beat about the bush
 • I'm opposed to...
 • Frankly speaking ...
 • To be (quite) honest
 • according to …
 • It seems to me ...
 • To be (quite) frank
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka