+48 89 527 99 46

Poziomy biegłości języka angielskiego według EU

C2

Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie potrafi zrozumieć z łatwością dosłownie wszystko co słyszy lub czyta. Jest wstanie podsumować informacje z różnych ustnych i pisemnych źródeł, odtwarzać argumenty i relacje w formie spójnej prezentacji. Osoba jest wstanie komunikować się spontanicznie, bardzo płynnie i dokładnie, odróżniając subtelne odcienie znaczenia nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

C1

Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie jest wstanie zrozumieć szeroki zakres trudnych dłuższych tekstów i rozpoznać dające się wywnioskować znaczenia. Osoba jest wstanie wypowiedzieć się płynnie i spontanicznie bez konieczności szukania potrzebnych wyrażeń. Jest wstanie używać języka swobodnie w celach towarzyskich, akademickich i zawodowych. Osoba potrafi stworzyć jasny przejrzysty, dobrze zbudowany szczegółowy tekst na złożone tematy, pokazując biegłość w posługiwaniu się zasadami tworzenia wypowiedzi, łącznikami i mechanizmami tworzenia spójnego tekstu.

B2

Każda osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie jest wstanie zrozumieć główne założenia złożonego tekstu na zarówno konkretne lub abstrakcyjne tematy, wliczając w to dyskusje na tematy techniczne z jego lub jej dziedziny specjalizacji. Osoba potrafi komunikować się płynnie i spontanicznie w takim stopniu, że komunikacja z osobą anglojęzyczną jest całkiem możliwa bez wysiłku z każdej ze stron. Osoba jest wstanie stworzyć przejrzysty szczegółowy tekst z szerokiego zakresu tematów oraz wyjaśnić punkt widzenia na temat konkretnego tematu podając zalety i wady różnych opcji.

B1

Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie potrafi zrozumieć główne punkty jasnej standardowej wypowiedzi na znane tematy, z którymi regularnie spotyka się w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Osoba potrafi poradzić sobie w większości sytuacji możliwych to powstania podczas podróży do miejsc gdzie jest używany język angielski. Osoba jest wstanie stworzyć prosty spójny tekst na znane jej tematy lub na temat własnych zainteresowań. Osoba potrafi opisać swoje doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje podając powody i wyjaśnienia dla opinii i planów.

A2

Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie jest wstanie zrozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami najbliższego otoczenia (np. bardzo podstawowe informacje o sobie i rodzinie, zakupy, geografia najbliższego otoczenia, zatrudnienie). Osoba potrafi komunikować się w sytuacjach dotyczących prostych, codziennych czynności wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na temat znanych, codziennych spraw. Osoba potrafi opisać w prosty sposób swoje pochodzenie, najbliższe jej otoczenie i sprawy z zakresu bezpośrednich potrzeb.

A1

Osoba jest wstanie zrozumieć i używać znanych wyrażeń używanych na co dzień i bardzo podstawowych wyrażeń dotyczących zaspokojenia konkretnych potrzeb. Osoba potrafi przedstawić się i innych i jest wstanie zadać i odpowiedzieć na pytania dotyczące osobistych szczegółów takich jak gdzie mieszka, ludzie których zna i rzeczy które posiada. Osoba potrafi komunikować się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie i jest gotowy pomóc.