Angielskie przymiotniki i rzeczowniki ćwiczenie

Napisz rzeczowniki w języku angielskim do podanych przymiotników.
RzeczownikPrzymiotnik
colour
romance
danger
beauty
anger
peace
noise
sun
health
rain
Twoja wyszukiwarka