Angielskie przymiotniki przeciwstawne ćwiczenie

Napisz wyrazy przeciwstawne w języku angielskim.
1 Cheap is the opposite of .
2 Old is the opposite of .
3 Exciting is the opposite of .
4 Good is the opposite of .
5 Safe is the opposite of .
6 Fast is the opposite of .
7 Friendly is the opposite of .
8 Quiet is the opposite of .
9 Clean is the opposite of .
10 High is the opposite of .
Twoja wyszukiwarka