Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 7

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka