Przysłówki częstotliwości angielski ćwiczenia 4

Uszereguj następujące wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne zdanie w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka