Czasowniki nieregularne: be, beat, become, begin, bend ćwiczenie

Znaczenie Verb Past simple Past participle
być be was / were been
bić beat beat beaten
stawać się, stać się become became become
zaczynać begin began begun
zginać bend bent bent
Twoja wyszukiwarka