Angielskie czasowniki nieregularne do - fight

Angielskie czasowniki nieregularne do - fight. Uzupełnij brakujące formy angielskich czasowników nieregularnych.
Znaczenie Infinitive Past Simple Past Participle
1.robić
2.rysować
3.śnić, marzyć
4.pić
5.kierować samochodem
6. jeść
7. upaść
8. karmić
9. czuć
10. walczyć
Twoja wyszukiwarka