Przysłówki częstotliwości angielski ćwiczenie 5

  • I did some shopping and I also went to the bank.
Twoja wyszukiwarka