Przysłówki częstotliwości angielski ćwiczenie 6

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne zdania w języku angielskim. Zwróć uwagę na prawidłowe miejsce przysłówków częstotliwości w szyku zdania.
Twoja wyszukiwarka