Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

chudy jak szczapa
as thin as a rake


Twoja wyszukiwarka