Pytania w czasie present simple ćwiczenia 2

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejoności aby utworzyć poprawne pytania w czasie Present Simple.
Twoja wyszukiwarka