Pytania w języku angielskim odpowiedzi

 • Gdy pytamy o:
 • rzecz / rzeczy
 • rzecz / rzeczy
 • czas
 • miejsce
 • osoba
 • sposób robienia czegoś
 • powód zrobienia czegoś
 • okres czasu
 • jak często coś jest robione
 • koszt / cena
 • Stosujemy:
 • What's that under the bed.
 • Which is your umbrella?
 • When's your birthday?
 • Where do you usually go on holidays?
 • Who's your favourite actress?
 • How do you cook dinner?
 • Why do you study English?
 • How long did the concert last?
 • How often do you go to the gym?
 • How much does this CD cost?
Twoja wyszukiwarka