Pytania do podanych odpowiedzi w angielskim odpowiedzi

Utwórz pytania do podanych odpowiedzi. Pytania powinny odnosić się do wytłuszczonych części zdań. Użyj w pytaniach drugiej osoby liczby pojedynczej tam gdzie to jest możliwe.

 • I go to the gym twice a week.
 • How often do you go to the gym?
 • I come to work by car.
 • How do you come to work?
 • His birthday is in April.
 • When is his birthday?
 • I like pop music.
 • What music / What kind of music do you like?
 • My favourite day of the week is Saturday.
 • What is your favourite day of the week?
 • There are eleven plays in a football team.
 • How many players are there in a football team?
 • My journey to work takes about twenty minutes.
 • How long does your journey to work take?
 • I would like to visit Japan.
 • What country/countries would you like to visit?
 • An ice hockey match lasts 60 minutes.
 • How long does an ice hockey match last?
 • There are 21 spots on a dice.
 • How many spots are there on a dice.
Twoja wyszukiwarka