Niepełnosprawność

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • autism
 • blindness
 • cerebral palsy
 • crutches
 • deafness
 • disabled person
 • disorder
 • epilepsy
 • facilities for the disabled
 • handicap
 • hearing impairment
 • indisposition
 • invalid
 • invalid car
 • mental handicap
 • mentally handicapped person
 • overweight
 • physical defect
 • physical handicap
 • physically handicapped person
 • ramp
 • speech impairment
 • speech impediment
 • sport
 • squint
 • stutter; stammer
 • underweight
 • visual impairment
 • wheel chair
 • .
 • Przymiotniki
 • blind
 • bow-legged
 • bucktoothed
 • crippled
 • deaf
 • disabled
 • dumb
 • hard of hearing
 • hump backed
 • knock-kneed
 • longsighted
 • round-shouldered
 • shortsighted
 • Polskie znaczenie
 • autyzm
 • ślepota
 • porażenie mózgowe
 • kule
 • głuchota
 • osoba niesprawna
 • zaburzenie
 • padaczka
 • urządzenia dla niepełnosprawnych
 • upośledzenie
 • uszkodzenie słuchu
 • niedyspozycja
 • inwalida
 • samochód inwalidzki
 • upośledzenie umysłowe
 • osoba upośledzona umysłowo
 • nadwaga
 • wada fizyczna
 • upośledzenie fizyczne
 • osoba upośledzona fizycznie
 • podjazd dla wózków
 • uszkodzenie organów mowy
 • wada wymowy
 • sport
 • zez
 • jąkanie się
 • niedowaga
 • uszkodzenie wzroku
 • wózek inwalidzki
 • .
 • powrót do początku
 • niewidomy
 • krzywonogi
 • o wystających zębach
 • kaleki
 • głuchy
 • niepełnosprawny
 • niemy
 • niedosłyszący
 • garbaty
 • koślawy (o iksowatych nogach)
 • dalekowidzący
 • przygarbiony
 • krótkowidzący
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka