Odwaga i strach

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • alarm; anxiety
 • apprehension
 • bravery
 • claustrophobia
 • courage
 • daredevil; bravado
 • dread
 • fear of heights
 • moral courage
 • personal courage
 • phobia
 • .
 • Przymiotniki
 • alarmed
 • alarming
 • blood-curdling
 • bold; daring
 • brave
 • courageous
 • daring
 • dreadful; terrible
 • fearful
 • fearless
 • foolhardy
 • frightened to death
 • gutless; spineless
 • gutsy
 • hair-raising
 • heroic
 • in a panic
 • in fear
 • in trepidation
 • panic-stricken
 • ready for anything
 • reckless
 • scared stiff
 • shocking
 • shy
 • spunky
 • terryfying
 • timid; fearful
 • unprecedented courage
 • valiant
 • yellow-bellied; lily-livered
 • .
 • Czasowniki
 • courage of one's convictions
 • coward
 • cowardliness
 • fear
 • fright
 • panic
 • panicmonger; scaremonger
 • stage-fright straight to sb's face
 • terror
 • to alarm
 • to be afraid of sth
 • to be frightened of sth
 • to be paralyzed with fear
 • to be petrified
 • to be scared of sth
 • to be terrified of sth
 • to chatter (teeth)
 • to dare
 • to dread
 • to face danger
 • to fear for sth
 • to find sth frightening
 • to frighten
 • to get a fright
 • to give sb a fright
 • to have guts
 • to hold fast
 • to lack courage
 • to make one's flesh creep
 • to panic
 • to pluck up courage
 • to pull oneself together
 • to scare
 • to shake
 • to shock
 • to speak
 • to startle
 • to take fright
 • to take heart
 • to terrify
 • to terrorize
 • to tremble
 • to turn pale
 • .
 • Wyrażenia
 • as timid as a mouse
 • Dutch courage
 • hair stands on end
 • he doesn't scare easily
 • He turned as white as a ghost
 • He turned as white as a sheet
 • he was shaking like a leaf
 • He's got bails (slang)
 • He's got guts
 • He's got nerve (slang)
 • my hair stood on end
 • the colour drained from his face
 • to be panicky
 • to excel in courage
 • to face the music
 • to get cold feet
 • to give sb a tum
 • to have butterflies in one's stomach
 • to have cold feet
 • to have one's heart in one's mouth
 • to have the wind up (one's sails)
 • to make one's blood run cold
 • to make one's flesh creep
 • to make sb jump
 • to scare sb out of his wits / mind
 • to take a bull by the horns
 • to tremble in one's shoes
 • to weather the storm
 • without batting an eyelid
 • Polskie znaczenie
 • lekki strach/podenerwowanie
 • obawa
 • dzielność/męstwo
 • klaustrofobia
 • odwaga
 • lekkomyślny śmiałek
 • lęk
 • lęk wysokości
 • odwaga cywilna
 • odwaga osobista
 • fobia
 • .
 • powrót do początku
 • zaniepokojony
 • niepokojący
 • mrożący krew w żyłach
 • śmiały
 • dzielny
 • odważny
 • śmiałkowaty
 • straszny
 • przeraźliwy
 • nieustraszony
 • nieroztropny
 • przerażony na śmierć
 • tchórzliwy (potocznie)
 • odważny (potocznie)
 • podnoszący włosy na głowie
 • heroiczny
 • w panice
 • w strachu
 • w drgawkach
 • ogarnięty paniką
 • gotów na wszystko
 • lekkomyślny
 • sztywny ze strachu
 • szokujący
 • nieśmiały
 • pełen odwagi
 • przerażający
 • bojaźliwy
 • bezprzykładna odwaga
 • waleczny
 • podszyty tchórzem
 • .
 • powrót do początku
 • odwaga wyrażania poglądów
 • tchórz
 • tchórzostwo
 • strach
 • przerażenie
 • panika
 • panikarz
 • trema
 • paniczny strach
 • powodować obawę
 • bać się czegoś
 • być przerażonym czymś
 • być sparaliżowanym ze strachu
 • być skamieniałym ze strachu
 • być przestraszonym
 • panicznie się czegoś bać
 • szczękać (zębami)
 • ośmielić się
 • lękać się
 • stanąć wobec niebezpieczeństwa
 • bać się o coś
 • odbierać coś jako przerażające
 • przestraszyć
 • dostać pietra
 • napuścić komuś strachu
 • być dzielnym/odważnym (potocznie)
 • trzymać się dzielnie
 • brakować odwagi
 • spowodować, że ciarki przechodzą
 • panikować
 • zebrać odwagę
 • zebrać się w sobie
 • wystraszyć
 • trząść
 • zaszokować
 • mówić komuś prosto w oczy
 • przestraszyć (przez zaskoczenie)
 • doznać strachu
 • nabierać otuchy
 • przerazić
 • sterroryzować
 • drżeć
 • zblednąć
 • .
 • powrót do początku
 • bojaźliwy jak mysz
 • odwaga po kieliszku
 • włosy stają dęba
 • niełatwo go przestraszyć
 • pobladł jak duch
 • zbladł jak prześcieradło
 • drżał jak liść
 • ma odwagę (slang)
 • jest bardzo odważny (potocznie)
 • ma nerwy (slang)
 • włosy stały mi dęba
 • kolory uciekły z jego twarzy
 • łatwo wpadać w panikę
 • wyróżniać się odwagą
 • stawić czoła trudnościom
 • dostać pietra
 • przyprawić kogoś o szok
 • czuć mdłości ze strachu
 • mieć pietra
 • mieć duszę na ramieniu
 • nabrać wiatru w żagle (nabrać odwagi)
 • zmrozić krew w żyłach
 • przyprawić o gęsią skórkę
 • sprawić by ktoś podskoczył ze strachu
 • przerazić kogoś do nieprzytomności
 • chwycić byka za rogi
 • trząść się ze strachu
 • przetrzymać trudny okres
 • bez zmrużenia oka
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka