Społeczeństwo

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • akcent klasowy
 • akcent regionalny
 • arystokracja
 • bardzo ważna osobistość
 • bezdomny
 • bezrobotny
 • dama
 • dyskryminacja
 • emeryci
 • frakcja
 • gruba ryba/ważna osoba
 • hippisi
 • hrabia
 • hrabina
 • imigrant
 • intelektualista
 • klasa robotnicza
 • klasa społeczna
 • klasa średnia
 • klasa wyższa
 • klasy niższe
 • klika
 • krąg (społeczny)
 • król
 • królowa
 • książę
 • księżniczka
 • lord
 • ludność wiejska
 • ludzie starsi
 • masy
 • monarchia
 • motłoch
 • naród
 • nierówność
 • niższa klasa średnia
 • partia
 • podklasa społeczna
 • podziały społeczne
 • próg nędzy
 • rasizm
 • rodzina królewska
 • równość
 • ruchliwość społeczna
 • rycerz
 • slumsy
 • snob
 • spoistość społeczeństwa
 • społeczność
 • stopa życiowa
 • system klasowy
 • świadomość klasowa
 • świadomość społeczna
 • tłum
 • upadek wielkich miast
 • uprzedzenia rasowe
 • uprzedzenie
 • uprzywilejowany
 • usługi komunalne
 • walka klas
 • warstwa społeczna
 • władza królewska
 • wspólnota
 • wyrzutki społeczne
 • wytworne towarzystwo
 • wyższa klasa średnia
 • zwykły człowiek
 • .
 • Przymiotniki
 • cywilizowany
 • cywilny
 • dziedziczny
 • etniczny
 • krajowy
 • kulturalny
 • miejski
 • narodowy
 • niecywilizowany
 • niekulturalny
 • niesprawiedliwy
 • niezadowolony
 • nisko urodzony
 • nletolerancyjny
 • obcy
 • pospolity
 • prowincjonalny
 • publiczny
 • rasistowski
 • rasowy
 • snobistyczny
 • społeczeństwo dobrobytu
 • społeczeństwo egalitarne
 • społeczeństwo hermetyczne
 • społeczeństwo konsumpcyjne
 • społeczeństwo podzielone
 • społeczeństwo pokojowe
 • społeczeństwo stabilne
 • społeczeństwo wielokulturowe
 • społeczeństwo wielorasowe
 • społeczny
 • sprawiedliwy
 • szykowny (potocznie)
 • tolerancyjny
 • uprzedzony
 • utytułowany
 • wiejski
 • wykształcony
 • wysoko urodzony
 • z klasy niskiej
 • z klasy średniej
 • z klasy wyższej
 • .
 • Czasowniki
 • akceptować
 • asymilować
 • dotrzymać kroku sąsiadom
 • dyskryminować
 • identyfikować się z
 • kształcić
 • mieć nieuczciwą przewagę
 • odziedziczyć
 • okazywać szacunek dla
 • pasować na rycerza
 • patrzeć z pogardą
 • podnosić swój status społeczny
 • pogorszyć się
 • poszerzyć stosunki
 • powstać
 • reformować społeczeństwo
 • rozwinąć się
 • scementować społeczeństwo
 • świadczyć usługi
 • tolerować
 • upaść
 • wychować się
 • wyrastać
 • Angielskie znaczenie
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka