Słówka z zdaniach ćwiczenia 1

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić następujące zdania.
1. I particularly remember my first day at school.
2. She took out a video and filmed me.
3. I was working in a ski in Yugoslavia.
4. We had a for the staff.
5. It was a room.
Twoja wyszukiwarka