Słówka z zdaniach ćwiczenia 2

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić następujące zdania.
1. I saw this woman by a crowd of people.
2. Ten years ago we married.
3. What do you feel doing tonight?
4. How do you feel our new boss?
5. These clothes feel .
6. She felt .
Twoja wyszukiwarka