Tłumaczenia pytań w czasie przeszłym i teraźniejszym prostym 1 - odpowiedzi

 • Czy grałeś w gry komputerowe wczoraj?
 • Did you play computer games yesterday?
 • Czy używałeś Internetu ostatniej nocy?
 • Did you use the Internet last night?
 • Czy sprawdziłeś swoje maile tego ranka?
 • Did you check your emails this morning?
 • Czy oglądałeś telewizję ostatniej nocy? Co oglądałeś?
 • Did you watch TV last night? What did you watch?
 • Z kim wczoraj rozmawiałeś?
 • Who did you talk to yesterday?
 • Gdzie się zatrzymałeś podczas swoich ostatnich wakacji?
 • Where did you stay during your last holidays?
 • Co kupiłeś w weekend?
 • What did you buy at the weekend?
 • Czy mówiłeś po angielsku ostatniej nocy?
 • Did you speak English last night?
 • Czy słuchasz radia w samochodzie?
 • Do you listen to the radio in the car?
 • Czy chodzisz pieszo do pracy?
 • Do you walk to work?
 • Czy uczyłeś się angielskiego w szkole?
 • Did you learn English at school?
 • Czy chodzisz na lekcje angielskiego?
 • Do you go to English classes?
 • Czy pracujesz 4 dni w tygodniu?
 • Do you work 4 days a week?
Twoja wyszukiwarka