Tłumaczenia pytań w czasie teraźniejszym i przeszłym prostym 2 - odpowiedzi

 • Jakie jedzenie jest najlepsze na świecie?
 • What food is the best in the world?
 • Czy złamałeś kogokolwiek serce?
 • Did you break anyone’s heart?
 • Czy czujesz się Europejczykiem?
 • Do you feel European?
 • O której godzinie dzisiaj wstałeś?
 • What time did you get up today?
 • Czy trudno jest uczyć się angielskiego?
 • Is it difficult to learn English?
 • Kiedy pojechałeś na wakacje ostatniego roku?
 • When did you go on holiday last year?
 • Czy słuchałeś radia rano?
 • Did you listen to the radio in the morning?
 • Czy kupiłeś chleb wczoraj?
 • Did you buy bread yesterday?
 • Kiedy wróciłeś z wakacji?
 • When did you come back from holiday?
 • Czy grasz na pianinie?
 • Do you play the piano?
 • Czy chcesz iść do domu?
 • Do you want to go home?
 • O której godzinie zaczęła się ta lekcja?
 • What time did this lesson start?
 • Jakie jest twoje ulubione jedzenie?
 • What’s your favorite food?
 • Czy pojechałeś do domu autobusem wczoraj?
 • Did you go home by bus yesterday?
 • Czy płacisz kartą kredytową?
 • Do you pay by credit card?
Twoja wyszukiwarka