Tłumaczenie na angielski całych zdań - odpowiedzi

Utwórz pytania z podanych wyrazów. Najlepiej napisz je na kartce i następnie sprawdź swoje opowiedzi klikając na znaki zapytania.

 • Jaki jest twój zawód?
 • What is your job?
 • Czy oglądasz telewizję rano?
 • Do you watch TV in the morning?
 • Czy ona słucha radia w samochodzie?
 • Does she listen to the radio in the car?
 • On nie chodzi na zakupy w niedzielę.
 • He doesn’t go shopping on Sunday.
 • Ja nie gram na gitarze.
 • I don’t play the guitar.
 • Jaki jest jego zawód?
 • What is his job?
 • Czy masz brata?
 • Do you have a brother?
 • Czy on ma brata?
 • Does He have a brother?
 • Czy jesteś szczęśliwy?
 • Are you happy?
 • Czy ona jest smutna?
 • Is she sad?
Twoja wyszukiwarka