Tworzenie przymiotników z rzeczowników angielski - odpowiedzi

Rzeczownik Przymiotnik Znaczenie
advantage advantageous korzystny, pożyteczny
brevity brave odważny
circle circular kolisty, okrągły
commerce commercial handlowy, komercyjny
courtesy courteous grzeczny, uprzejmy
emotion emotional emocjonalny
fashion fashionable modny
gaiety gay radosny, wesoły
giant gigantic gigantyczny
horror horrific straszny, makabryczny
laziness lazy leniwy
north northern północny
notoriety notorious notoryczny
poverty poor biedny
pride proud dumny
royalty royal królewski
silence silent cichy
supremacy supreme najwyższy, doskonały
theory theoretical teoretyczny
vanity vain próżny
Księgarnia językowa