Focus English Online English version

account for something

Definicja:

stanowić [proportion, percentage]

Zdania:

Oil accounts for about thirty per cent of this country's exports.
Olej stanowi około trzydziestu procent eksportu kraju.

Just 17.9% of internet users account for 80% of shares.
Zaledwie 17.9% użytkowników internetu stanowi 80% udziałów.

Aviation will account for more than a third of Dubai's economy by 2020.
Lotnictwo będzie stanowiło więcej niż jedną trzecią gospodarki Dubaju do roku 2020.

Full-time employee jobs account for only one in 40 created since recession.
Zawody pracowników na pełen etat stanowią zaledwie jeden na 40 stworzonych od czasów recesji.

Definicja:

wytłumaczyć, wyjaśnić [events, fact, behaviour]

Kolokacje:

~ money, difference, actions

Zdania:

He calls on ANC to account for Parliamentary chaos.
On wzywa ANC do wyjaśnienia parlamentarnego chaosu.

She couldn't account for her absence from work.
Ona nie mogła wytłumaczyć swojej nieobeności w pracy.

She was unable to account for over $5,000.
One nie była wstanie wytłumaczyć ponad 5,000 dolarów.

The storekeeper was expected to account for any material removed.
Oczekiwano od właściciela sklepu wytłumaczenia się z każdego usuniętego materiału.

I had to account for every penny I spent.
Musiałem wytłumaczyć się z każdego pensa jaki wydałem.

How will you account for such a big difference?

Have you ever had to account for your absence from work or school?
Czy kiedykolwiek musiałeś wytłumaczyć swoją nieobecność w pracy lub szkole?