American English vs. British English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
American English British English Znaczenie
elementary school primary school szkoła podstawowa
elevator lift winda
emergency room casualty department izba przyjęć
engine (fuel-burning devices) engine silnik
eraser rubber gumka
everyplace, everywhere everywhere wszędzie
Excuse me. Sorry. Przepraszam
expiration date expiry date data ważności