Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
accelerator, accelerator pedal gas pedal, accelerator pedał gazu
accumulator battery akumulator
advertisement commercial reklama
aerial (TV, radio) antenna, aerial antena
air hostess flight attendant stewardessa
alsatian, Alsatian wolfdog German shepherd, German sheepdog owczarek alzacki, wilczur
American Indian Native American indianin
anorak parka skafander, kurtka sportowa
anywhere anyplace, anywhere gdziekolwiek
at home home, at home w domu
aubergine eggplant bakłażan, oberżyna
autumn fall, autumn jesień
advert, ad ad (advertisement) reklama
assurance, insurance insurance (life) ubezpieczenie
adjustable spanner, money wrench monkey wrench klucz nastawny, klucz francuski