Codzienne czynności w języku angielskim ćwiczenie

Wybierz właściwe czasowniki w języku angielskim aby uzupełnić zdania poniżej.
1. your teeth
2. dressed
3. a shower
4. up
5. for a walk
6. for a run
7. a bus
8. a meal
9. to the gym
10. friends