Środki transportu w angielskim ćwiczenie

Podziel następujące środki transportu w języku angielskim na odpowiednie kategorie.
a plane
a lorry
a helicopter
a bus
a van
a ship
a boat
a motorbike
a motorcycle
a bicycle