Liczba mnoga w języku angielskim ćwiczenie

Napisz następujące rzeczowniki w języku angielskim w liczbie mnogiej.
a woman
a car
a bus
a knife
a tooth
a comb
a foot
a child
a watch
a policeman
an island
a leaf
a glass
a flower
a factory