Słownictwo: polski/angielski - angielski/polski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • jechać samochodem
 • jechać na rowerze
 • czekać na pociąg
 • wsiąść do pociągu
 • wysiąść z pociągu
 • lecieć do Atlanty
 • jechać metrem
 • wziąć pociąg lub autobus
 • iść pieszo do pracy
 • ludzie czekający w kolejce
 • zatłoczony pociąg
 • podróżowanie szybko
 • w kolejności od szybkiego do wolnego
 • ludzie w większości krajów
 • jeździć po lewej stronie
 • wliczając w to Japonię
 • 740 ludzi na każdy tysiąc
 • czekać więcej niż 5 minut
 • kolej podziemna
 • często jest trudno wsiąść do pociągu
 • podróż zabiera tylko 8 minut
 • pasażerowie
 • w centrum miasta
 • stacje są bardzo ładne
 • około 77% bierze pociąg
 • 3% idzie pieszo do pracy
 • kraj 57 milionów
 • 9 milionów ludzi ma skutery
 • oni mogą podróżować szybko
 • porównaj twoje odpowiedzi
 • ruch miejski
 • motor
 • autobus
 • pociąg
 • tramwaj
 • taksówka
 • samolot
 • samochód
 • statek
 • skuter
 • prom
 • rower
 • metro
 • ENGLISH
 • drive a car
 • ride a bicycle
 • wait for a train
 • get on a train
 • get off a train
 • fly to Atlanta
 • go by underground
 • take a train or a bus
 • walk to work
 • people waiting in a queue
 • a crowded train
 • travelling fast
 • in order from fast to slow
 • people in most countries
 • drive on the right
 • including Japan
 • 740 people in every thousand
 • wait for more than 5 minutes
 • an underground train
 • it’s often difficult to get on a train
 • the journey takes only 8 minutes
 • passengers
 • in the city centre
 • the stations are very beautiful
 • about 77% take the train
 • 3% walk to work
 • a country of 57 million
 • 9 million people have scooters
 • they can travel fast
 • compare your answers
 • city traffic
 • a motorbike
 • a bus
 • a train
 • a tram
 • a taxi
 • an aeroplane
 • a car
 • a ship
 • a scooter
 • a ferry
 • a bicycle
 • a subway train