Słownictwo: polski/angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • on mieszka w dużym domu
 • on pracuje dla międzynarodowej firmy
 • on spędza cały swój czas grając w golfa
 • on mieszka w apartamencie
 • to jest stolica
 • ona może wziąć autobus
 • ona nie może wziąć taksówki
 • ona może wziąć metro
 • jest często wolno z powodu ruchu ulicznego
 • podróż zajmuje około godziny
 • autobusy odjeżdżają co każde 20 minut
 • możesz jechać z prędkością 60 km na godz
 • możesz jeść w pociągu
 • możesz podróżować tramwajem
 • nie możesz jeść w restauracji o północy
 • nie możesz znaleźć taksówki z łatwością
 • nie możesz mieć 5 ludzi w taksówce
 • nie możesz jechać na rowerze bezpiecznie
 • nie możesz palić w restauracji
 • nie możesz palić w metrze
 • ludzie jedzą przekąski
 • to zależy od pory dnia
 • zameldować się do odprawy do 8 godziny
 • planowany przyjazd
 • planowany odjazd
 • numery lotów
 • samolot jest opóźniony
 • jechać samochodem
 • jechać na rowerze
 • czekać na pociąg
 • wsiąść do pociągu
 • wysiąść z pociągu
 • lecieć do Atlanty
 • jechać metrem
 • wziąć pociąg lub autobus
 • iść pieszo do pracy
 • ludzie czekający w kolejce
 • zatłoczony pociąg
 • podróżowanie szybko
 • w kolejności od szybkiego do wolnego
 • ludzie w większości krajów
 • jeździć po lewej stronie
 • ENGLISH
 • he lives in a large house
 • he works for an international company
 • he spends all his time playing golf
 • he lives in an apartment
 • it’s the capital city
 • she can take a bus
 • she can’t take a taxi
 • she can take the subway
 • it is often slow because of the traffic
 • the journey takes about an hour
 • the buses leave every twenty minutes
 • you can drive at 60 kilometers an hour
 • you can eat on a train
 • you can travel by tram
 • you can’t eat in a restaurant at midnight
 • you can’t find a taxi easily
 • you can’t have five people in a taxi
 • you can’t ride a bicycle safely
 • you can’t smoke in a restaurant
 • you can’t smoke in the subway
 • people eat snacks
 • it depends on the time of day
 • check in by 8 o’clock
 • scheduled arrival
 • scheduled departure
 • the flight numbers
 • the plane is delayed
 • drive a car
 • ride a bicycle
 • wait for a train
 • get on a train
 • get off a train
 • fly to Atlanta
 • go by underground
 • take a train or a bus
 • walk to work
 • people waiting in a queue
 • a crowded train
 • travelling fast
 • in order from fast to slow
 • people in most countries
 • drive on the left