Angielskie słownictwo o podróżowaniu samolotem

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • badanie/sonda dot. transportu
 • nieznane wyrazy
 • napisz w pełnym brzmieniu
 • przeczytaj pytania wyraźnie
 • jak daleko
 • jak często
 • bilet powrotny
 • bilet pojedynczy
 • numer peronu
 • czas przyjazdu
 • czas odjazdu
 • osoba sprzedająca bilety
 • kierować niebezpiecznie
 • karta pokładowa
 • lot jest opóźniony
 • Na jaki jesteś lot?
 • zatłoczone pociągi
 • tramwaj
 • w samolocie
 • słuchawki
 • schowek bagażowy
 • przejście (np. w samolocie)
 • znak
 • miejsce przy oknie
 • miejsce przy przejściu
 • pas bezpieczeństwa
 • stewardesa / steward
 • pasażer / pasażerka
 • ekran
 • bagaż podręczny
 • szczegóły lotu
 • napisz i wydrukuj czytelnie
 • drukowane litery
 • kraj pochodzenia (obywatelstwa)
 • linia lotnicza
 • miasto gdzie wszedłeś na pokład
 • zaświadczenie
 • zaświadczam, że
 • zdania na formularzu
 • odpowiedzi, których udzieliłem
 • o ile mi wiadomo
 • wiara
 • ENGLISH
 • a transport survey
 • unknown words
 • write in full
 • read the questions clearly
 • how far
 • how often
 • a return ticket
 • a single ticket
 • the platform number
 • the arrival time
 • the departure time
 • the ticket clerk
 • to drive dangerously
 • the boarding card
 • the flight’s delayed
 • Which flight are you on?
 • the crowded trains
 • a tram
 • on a plane
 • headphones
 • an overhead locker
 • the aisle
 • a sign
 • a window seat
 • an aisle seat
 • a seatbelt
 • a flight attendant
 • a passenger
 • a screen
 • hand luggage
 • flight details
 • type or print legibly
 • CAPITAL LETTERS
 • country of citizenship
 • airline
 • city where you boarded
 • certification
 • I certify that …
 • statements on the form
 • the answers I have furnished
 • to the best of my knowledge
 • belief