Angielskie zaimki dzierżawcze

Angielskie zaimki dzierżawcze. Wybierz właściwe wyrazy odpowiadające osobom w pierwszym zdaniu.
1. I have a book. This is book.
2. You have a watch. This is watch.
3. He has a pen. This is pen.
4. She has a marker. This is marker.
5. We have keys. These are keys.
6. You have mobile phone. These are mobile phones.
7. They have notebooks. These are notebooks.
8. He has a cup of coffee. This is cup of coffee.
9. We have cassettes. These are cassettes.
10. She has a TV set. This is TV set.