Fiszki angielskie

Naciśnij przycisk Next word (następny wyraz) i postaraj się przypomnieć angielskie wyrażenie o tym samym znaczeniu co wyrażenie wyświetlone i następnie ponownie naciśnij przycisk Next word, aby sprawdzić czy dobrze zapamiętałeś.
informacjainformation
znaleźćto find
zadaniea task
przygotowaniepreparation
czytaniereading
pracownikan employee
pracodawcaan employer
zatrudniaćto employ
zdaniea sentence
kartaa card
zaznaczyćto mark
prawdziwytrue
fałszywyfalse
nazwiskoa surname
telefon komórkowya mobile phone
pytaniea question
mąża husband
żonaa wife
pracawork
użytecznyuseful
języklanguage
danedata
pełne imię i nazwiskofull name
data urodzeniadate of birth
miejsce urodzeniaplace of birth
nagły wypadekan emergency
wiekage
zawóda job
żonaty / zamężnamarried
stanu wolnegosingle
rachunek bieżącya current account
wyciąg z rachunkua statement
oddział (banku)a branch
kierunek studiówcourse of study
upoważniaćto entitle
obiekty / udogodnieniafacilities
związeka union
wliczając w toincluding
bibliotekaa library
narodowośća nationality
dziecichildren
przeliterowaćto spell
rozumiećto understand
wiedziećto know
poprawićto improve
kopertaan envelope
miastoa town/city
właściwy / prawidłowycorrect
porządek, kolejność, zamówieniean order
wielkie literycapital letters
kraj, wieścountry