Adresy w języku angielskim ćwiczenie

Uszereguj następujące elementy adresu w języku angielskiem w odpowiedniej kolejności.