Szyk zwrotów w angielskich adresach

Dopasuj liczby na obrazku z nazwami części adresu w języku angielskim.
Nazwy elementów adresu w języku angielskim
1
2
3
4
5
6
7