Angielska gramatyka: has got / have got ćwiczenie

Wybierz właściwe formy have got lub has got aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
She a beautiful bedroom.
You a very nice bike.
He very long hair.
They two houses.
David a bad foot.
We a lot of problems.
Sarah a new car.
I a terrible headache.
The dog a broken leg.
He a lot of friends.