Angielskie kolokacje ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy aby utworzyć poprawne angielskie kolokacje.
a bottle of
an identity
a mobile
chewing
a cheque
a cassette
an English-Polish
a driving
an alarm
sun